KNATTE- OCH MONTRÄNING (6 - 14 år)

Observera att alla medlemsavgifter betalas in på plusgiro 22 70 42-9. Ange elevens grad, namn och grupp.

För att komma till träningsschemat, klicka här!

Ju-jutsu kai skall vara för alla, därför har det svenska ju-jutsuförbundet även tagit fram ett system för barn. Detta system är vad vi bygger våra träningspass på och eftersom det är anpassat för just barn och deras färdigheter använder vi inte sparkar, slag, vapen eller hårdare tekniker. Här finns heller inget krav på taktiskt uppträdande. På ett lekfullt sätt lägger vi en stabil grund till vuxensystemet och tränar samtidigt upp vår koordinationsförmåga och disciplin.

Knatteträning (200kr/termin)

I ju-jutsu kai Köping har vi knatteträningar för barn från sex till nio år. Träningen bygger på grundläggande rörelser, lekar, lättare tekniker och att känna av glädjen av träning. Efter varje termin och utförd gradering får eleven ett rött streck att sy fast på sitt bälte. Dessa streck visar kunskapsnivån på eleven och ger andra utövare och instruktörer en förvarning för vad eleven kan.

Mon-träning (300kr/termin)

Mon-träningen är för barn i åldrarna 9 till 14. Träningarna bygger på ett system framtaget av det svenska ju-jutsuförbundet som skall göra eleven redo för vuxensystemet. Eleverna får träna på att ta sig loss från grepp, lägga ned varandra i olika tekniker och brottas. Dessa tekniker kan vara allt från ledtekniker, kast och fasthållningar till frigörningar. Eftersom koordinationsförmågan inte är helt utvecklad ännu tränar vi inte slag, spark och vapentekniker även i mon-systemet, träningen strävar dock fortfarande efter att göra det så roligt som möjligt för den utövande eleven. Efter genomförd gradering får eleven ett nytt bälte som visar vart i sin träning eleven ligger.

För att läsa mer information om gradering kan du klicka här.