Gradering

I ju-jutsu har man graderingssystem ifrån vitt till svart. De färgade bältena är så kallade elevgrader och efter dessa  finns det 10 olika svarta bälten som kallas för mästargrader. För gradering krävs det att du uppfyller först och främst tekniska krav på tekniker men det skall också vara till en viss mån fysiskt.

Graderingen får ske av en instruktör med godkänd licens och olika licenser krävs för olika graderingsnivåer.
I Ju-Jutsu Kai Köping får vi gradera till brunt, 1:a kyu. Detta är den högsta grad man kan gradera på föreningsnivå.
Till mästargraderna får man ansöka om gradering till RGK dvs Riksgraderingskommittén.

Minimumtider för aktuella grader är (räknat med två träningar i veckan):

Gult 6:e kyu - 5:e kyu    1 termin

d379d3_2980784d2dc341d489ee4d37a717f17a 5:e kyu - 4:e kyu    1 termin

d379d3_035b45e27c454726831286241605ab22 4:e kyu - 3:e kyu    1-2 terminer

d379d3_6256f46ef1e144c0ab994e88df88fb68 3:e kyu - 2:e kyu    2 terminer

d379d3_c64334cfb76b40138cc5641522be50dc 2:e kyu - 1:e kyu    2 terminer

d379d3_8846791b1cb34c44bfe8e50c87246b18 1:e kyu - 1:a dan    2-3 terminer, dock minst fem år kontinuerlig träning

d379d3_e0a6cab1a95f4e6cb5accd14460d21cc 1:a dan - 2:a dan    2 terminer

d379d3_f65f3d35559d4572b914936900dff679 2:a dan - 3:a dan    4 terminer

d379d3_7ace598d3a8a4146b42ae1c810b2a64c 3:a dan - 4:a dan    4 terminer

d379d3_0c928566675d4bfe8fc27a3a6832bd2c 4:a dan - 5:a dan    6 terminer

d379d3_e7acf3da864d47f08e75af6df4e5d1d9 6:a dan - 8:a dan    6:e dan - 8:e dan beslutas av RGK tillsammans med styrelsen

d379d3_adb03f527d0a46ccbf961893eca5bcbc 9:a dan - 10:a dan    9:e dan - 10:e dan beslutas av RGK tillsammans med styrelsen

 

Mongradering

För mongrader gäller samma kriterier som för vuxna med undantaget av teknikförståelse. Barnen skall uppfylla teknisk färdighet i tekniker och ha en förståelse för hur teknikerna ser ut. Graderingen skall genomföras i ett högt men ändock anpassat tempo för den fysiska delen skall vara uppfylld. Minimum tider för mongrader är:

d379d3_10049c12380a465f8636f8ea05e8356f 6:e mon - 5:e mon    1 termin

d379d3_08ae86ea6dcd48caa038102bf98b722e 5:e mon - 4:e mon    1 termin

d379d3_3c49fc5c690344288c9ec2f1bc9516d6 4:e mon - 3:e mon    2 terminer

d379d3_ceeb853f1dd146dbadae3f40f9fb8f24 3:e mon - 2:a mon    2 terminer

d379d3_21231a99ae514f868b70ab6598754c3a 2:a mon - 1:a mon    3 terminer