Styrelse har hand om ekonomin, trivsel, aktiviteter och i stort sett allt som inte har med själva träningen att göra. Hit kan du vända dig om du har idéer eller annat du anser vara värt att ta upp. Styrelsen är framröstad av 2018:s årsmöte.

Ordförande – Tobias Back
Vice-ordförande – Christer Ekman
Ledamot – Thomas Tulldal                                                                                                                                     
Ledamot – Dedwin Gonzalez
Ledamot – Elisa Bastiani
Suppleant – Michael Gustafsson

Årsmötesprotokoll för 2018