Tillbaka till skolbänken! Under sommarlägret för barn och vuxna i Oxelösund har Kevin McDonald och Christian Hoffstedt tagit steget vidare från C till B-instruktörer inom Ju-jutsu kai. Under tre dagar och 31 timmar växlades praktik och teori för att ge mer förståelse om hur en ledare i vår idrott förväntas vara.

B-instruktörskursen är steg tre i instruktörsutbildningen och skall ge fördjupad kunskap i C-instruktörskursens ämnen samt en ökad förståelse för hur graderingssystemets tekniker fungerar. Med B-instruktörslicens har man rätt att examinera elever upp till och med 3:e kyu, grönt bälte.

Ämnen som togs upp på kursen var fysiologi, anatomi, instruktionsmetodik, ledarskap, idrottsskador, träningsplanering, graderingsteknik, idrottsorganisation, pedagogik, nödvärnsrätt och budokunskap.

Christian

View posts by Christian
Christian är en FD. medlem i ju-jutsu kai Köping. Den egna träningen började redan vid sju års ålder och i dagsläge har Christian svart bälte.