Tillbaka till skolbänken! Under sommarlägret för barn och vuxna i Oxelösund har Kevin McDonald och Christian Hoffstedt tagit steget vidare från C till B-instruktörer inom Ju-jutsu kai. Under tre dagar och 31 timmar växlades praktik och teori för att ge mer förståelse om hur en ledare i vår idrott förväntas vara.

B-instruktörskursen är steg tre i instruktörsutbildningen och skall ge fördjupad kunskap i C-instruktörskursens ämnen samt en ökad förståelse för hur graderingssystemets tekniker fungerar. Med B-instruktörslicens har man rätt att examinera elever upp till och med 3:e kyu, grönt bälte.

Ämnen som togs upp på kursen var fysiologi, anatomi, instruktionsmetodik, ledarskap, idrottsskador, träningsplanering, graderingsteknik, idrottsorganisation, pedagogik, nödvärnsrätt och budokunskap.

Christian

View posts by Christian
Christian är vice-ordförande, instruktör samt webbredaktör i föreningen. Den egna träningen började redan vid tio års ålder och i dagsläge har Christian svart bälte.