Det första mötet är nu avklarat och etapp #1 har genomförts. Eftersom hela lokalen kommer renoveras följer här information om de kommande månaderna:

Lokalen ska alltså renoveras, detta med start vecka 48. Det har beviljats 2,1 miljoner kronor åt projektet, dock räcker detta endast till det allra nödvändigaste. Lokalens våtutrymmen kommer rustas upp och bli helt nya, moderna och fräscha. Utöver detta blir det ny ventilation i hela lokalen, ny el samt upprustade toaletter. För Ju-jutsu kai Köping gäller även en förändring av planytan då väggar kommer slås ner för att  ge oss mer plats. Kommunen har även gett oss möjlighet att ta ut färg gratis i utbyte mot arbetskraft. Detta är för att spara in pengar då en målare kostar mycket varje timme.

Vad betyder detta för JJKK och dess medlemmar? För det första blir dojon, och hela Energihallen, en arbetsplats från och med vecka 48 då våtutrymmena renoveras. Efter vecka 50 kommer fokus ligga på andra delar av lokalen vilket i sig betyder att vi inte kan vistas där längre då det helt enkelt blir en fråga om säkerhets på arbetsplats. För att de ska kunna påbörja sitt arbete har vi gemensamt valt att ställa in ALLA träningar vecka 47 förutom knattarna på söndagen. Istället för att träna har vi behov av hjälp från ALLA medlemmar i vuxengrupperna samt föräldrar, väktare och anhöriga till barnen. Gemensamt kommer vi rensa ut allt i hela dojon, förutom de lagda mattorna, under onsdag och torsdag vecka 47. Alltså behöver vi så många som möjligt i dojon, onsdag och torsdag, 18:00 vecka 47.

Med grund i detta kommer vi även att lägga graderingar och avslutningar vecka 49. Det är något tidigare än vanligt, men nödvändigt för att lyckas passa in renoveringen med våran träningsverksamhet. När träningen sätter igång igen, en vecka efter skolstart, kommer vi temporärt att hålla till i Skogsbrynsskolans gymnastiksal. Det ger oss ungefär lika mycket yta som i dagsläge och är endast en temporär lösning. Här har vi köpt in 100kvm pusselmatta som går snabbare att lägga.

Kommunens renovering beräknas vara klar i början av mars 2018. Detta betyder dock inte att vi kan flytta in direkt. När deras del är klar behöver vi ”flytta in” och göra dojon hemtrevlig igen. Detta betyder att vi själva kommer måla dojon och tillsammans med pingisen se till att måla de gemensamma ytorna. Det handlar alltså om att vi behöver hjälp även här.

För att sammanfatta detta följer en punktlista:

  • Onsdag (22/11) och torsdag (23/11) behövs alla medlemmars och föräldrars hjälp för att rensa ur dojon. Samling 18:00!
  • Graderingar och avslutningar kommer att ske söndagen den 3/12 (knattar) vid 17:00 och måndag den 4/12 (MON/KYU) vid 17:00. Alla är välkomna för att heja på och få mer information gällande träningen i januari.
  • Vi tränar i skogsbrynsskolan från och med januari
  • I slutet på februari/början på mars behöver vi samtliga medlemmar- och föräldrars hjälp för att färdigställa renoveringen. Det handlar om målning, bärhjälp och andra småsaker.

Har du andra frågor eller synpunkter? Du hittar Christian och Kevin på nere i dojon.

Frågor gällande renoveringen går att ställa till Christian H (0707949928) eller Tobias B (0703672708)

 

Klicka här för mer information om graderingar

Klicka här för mer information om hur man kontaktar oss

Klickar här för att komma till information om inbetalning av medlemsavgift

Klicka här för att komma till våra instruktörer

 

Christian

View posts by Christian
Christian är vice-ordförande, instruktör samt webbredaktör i föreningen. Den egna träningen började redan vid tio års ålder och i dagsläge har Christian svart bälte.

Kommentera